Leo klein Tank ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Op 26 april is ons ere-lid en rots in de branding als vrijwilliger letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Voor alles wat hij voor onder andere onze vereniging heeft gedaan kreeg Leo klein Tank een Koninklijke Onderscheiding! Dat verdiende natuurlijk wel een serenade! (Vanwege corona met een kleine delegatie). 

Leo is van grote betekenis geweest (en is hij nog steeds) voor onder andere onze vereniging en ook voor de Geloofsgemeenschap Christus Koning te Lievelde/St. Paulusparochie.

Verdiensten voor Harmonie St. Willibrord

Leo heeft van 1958 tot 1974 als secretaris bestuurswerk verricht. Hij deed de ledenadministratie, de archivering en verzorgde de correspondentie voor de concertconcoursen. Hij was de contactpersoon met de muziekbond K.N.M.O. Daarnaast verzorgde hij de uitwerking van de notulen, etc.

Sinds 1970 fungeert hij als 2e dirigent voor de harmonie, bestaande uit ruim 50 leden. Bij huwelijksjubilea en andere feestelijke gelegenheden voor de Lieveldse gemeenschap is hij de dirigent.

Verder was Leo vanaf 1958 een vaste kracht bij het ophalen van oud papier bij de mensen thuis, in Lievelde en omstreken, Lichtenvoorde en Groenlo.

Daarnaast ging hij op vaste dagen langs bedrijven voor oud papier. Dit heeft Leo de afgelopen 20 jaren soms 3 dagen per week gedaan met eigen tractor en aanhanger. De opslag in containers is een tijdlang bij hem thuis in de loods geweest. Op deze manier heeft hij tot 2020 meegeholpen om harmonie St. Willibrord financieel gezond te houden. Van de opbrengsten konden instrumenten en uniformen vernieuwd worden.

We zijn hem hier erg dankbaar voor!

Verdiensten voor geloofsgemeenschap Christus Koning te Lievelde/St. Paulusparochie

Leo heeft twee periodes in het parochiebestuur gewerkt. Hij had inbreng in de gang van zaken in de kerkgemeenschap Lievelde.

Daarnaast heeft hij zich decennialang ingezet als collectant tijdens de kerkdiensten. Ook was hij de coördinator die wekelijks zorgde voor een goede indeling van alle collectanten. Naast de collecte voor de geloofsgemeenschap van Lievelde zette hij zich in voor deurcollectes ten bate van diaconale en missionaire organisaties, zoals Memisa en Pax Christi.

 

Bron foto: Gemeente Oost Gelre

Bron tekst: eigen inzending Harmonie St. Willibrord en Gemeente Oost-Gelre