De Bloazepeters zijn een onderdeel van Harmonie St. Willibrord uit Lievelde bestaande uit ongeveer 20 personen. De Bloazepeters spelen een breed repertoire van Egerländer tot Nederlandstalig hits en van pop- naar carnavalsmuziek. In de beginjaren was ieder spelend lid van de harmonie ook automatisch een Bloazepeter, tegenwoordig is dit niet meer zo. Tijdens de jaarvergadering, in het voorjaar, kunnen harmonieleden kenbaar maken een Bloazepeter te willen worden en na een jaar keihard oefenen worden deze nieuwbakken leden direct in het diepe gegooid: optreden tijdens de dolle dagen (carnaval).

Naast optredens tijdens de dolle dagen, treden de Bloazepeters ook op tijdens de kinderspelen op kermiszaterdag, de Buutavond en op ‘Zo maar een avond’. Daarnaast treden de Bloazepeters een aantal keren per jaar in de regio op, bijv. tijdens een Instuif in de Antoniushove of een gezamenlijk optreden met de Varsseveldse Accordeon Vereniging tijdens hun jubileumconcert in de Radstake.