Bloazepeters

De Bloazepeters zijn een onderdeel van Harmonie St. Willibrord, bestaande uit ongeveer 20 personen. Ze spelen een breed repertoire, variërend van Egerländer tot Nederlandstalige hits en van popmuziek tot carnavalsmuziek.

In de beginjaren was elk spelend lid van de harmonie automatisch ook lid van de Bloazepeters, maar tegenwoordig is dit niet meer het geval. Tijdens de jaarlijkse vergadering in het voorjaar kunnen harmonieleden aangeven dat ze lid willen worden van de Bloazepeters. Na een jaar van intensieve oefening worden deze nieuwe leden direct in het diepe gegooid: ze treden op tijdens de dolle dagen van carnaval.

Naast optredens tijdens het carnavalsweekend, zijn de Bloazepeters ook te zien tijdens de kinderspelen op kermiszaterdag en tijdens de Buutavonden van De Jonge Nölepeters. Bovendien verzorgen ze verschillende optredens in de regio, zoals tijdens een Instuif in de Antoniushove of een gezamenlijk optreden met de Varsseveldse Accordeon Vereniging tijdens hun jubileumconcert in de Radstake.