Historie

Ontdek hieronder de historie van Harmonie St. Willibrord, vanaf haar bescheiden begin in 1934 tot de uitdagingen tijdens de oorlogsjaren en de hoogtepunten op concoursen.

Na betaling van fl. 2,50 inleggeld werd men door betaling van fl. 0,15 per week contributiegeld, lid van het L.F.C. Wie vier weken verzuimde contributie te betalen, kon volgens de reglementen geroyeerd worden. Direct na oprichting kende de vereniging al 30 leden en moesten er dus ook 30 instrumenten worden aangeschaft. Om dit te bewerkstelligen werd er een collecte bij de Lieveldse bevolking gehouden. Dat dit niet door iedereen gewaardeerd werd getuige de uitspraak: ‘wee bloazen wil mot zichzelf moar un heurntjen kopen’. Gelukkig kon in Bredevoort, tijdens een borrel onderhandeld worden dat 30 gebruikte instrumenten voor fl. 300,- meegenomen mochten worden. De eerste dirigent werd dhr. W. Wensink, die voor fl. 2,50 gulden iedere repetitieavond vanuit Bredevoort op de fiets naar Lievelde kwam. Er werd volop geoefend in ‘Wittens weide’ en men kon al snel de ‘ta ta rekruten mars’ ten gehore brengen. In 1935 werden er witte petten aangekocht die samen met het zondagse pak de muzikanten een uniform uiterlijk gaven. De eerste kermisoptocht was een enorme belevenis voor zowel de muzikanten als de Lieveldse bevolking. Serenades werden gebracht en ook bij de opening van museum Erve Kots in 1936 speelde de fanfare. Op 11 juli 1937 was er een muziekfeest waar 6 korpsen aan deelnamen. Er ontstonden problemen want een ‘neutrale’ muziekvereniging kon in die dagen niet spelen op een feestavond waar ook katholieken kwamen.

Dhr. Kok uit Winterswijk had dhr. Wensink, als dirigent opgevolgd. Zijn salaris bestond uit 1 roggebrood per repetitie. Tijdens de oorlog werd er gerepeteerd in de bakkerij van Reijrink. Inmiddels was er opnieuw een dirigentenwissel geweest en stond dhr. Alberslo voor het korps. Hij stond bekend om de uitspraak: ‘behandel uw instrument als een ziek mens, alle dagen even aanspreken’. In oktober 1944 werd de bakkerij, destijds gelegen tegenover de gymzaal, door bombardementen verwoest. Hierdoor zijn ook enkele instrumenten verloren gegaan en werd er ruim een half jaar niet meer gerepeteerd.

Direct na de bevrijding werd de draad opgepakt al was het moeilijk een vaste oefenruimte te vinden. Er werd gerepeteerd bij café Reijrink (later Arink), de werkplaats van te Brake, bakkerij Berentsen en in de garage van Willemsen (later Leferink). Dhr. P. Hoogelucht was inmiddels aangetreden als dirigent en hij ging voor het eerst met de fanfare op concours. Op 18 augustus 1946 werd in de vierde afdeling fanfare 41 punten gehaald, een tweede prijs.

In 1949 werden er, onder leiding van dirigent J. Timmermans uit Eibergen, 2 klarinetten aangeschaft die bespeeld zouden worden door de heren C. Weenink en Fr. Berentsen. De fanfare werd hierdoor Harmonie Sint Willibrord en repeteerde wekelijks in de lagere school. In 1951 ging men wederom op concours maar nu werd er in Beltrum een eerste prijs behaald.

Dirigenten in de jaren 60 waren dhr. G. Nijs uit Lichtenvoorde opgevolgd door dhr. Wolters uit Vorden. Dat de harmonie veel boerenleden had bleek wel uit het feit dat in de oogstperiode de opkomst op de repetities minimaal te noemen was. Er werd toestemming gevraagd aan de pastoor om vrouwelijke leden toe te laten. De geestelijkheid ging akkoord en de eerste vrouwelijke leden meldden zich. Financiële hulp van de Lieveldse bevolking zorgde ervoor dat er echte uniformen konden worden aangeschaft. De ‘ijscopetten’ werden verleden tijd. Door vroegtijdig overlijden van dhr. Wolters kwam in 1965 dhr. ten Damme uit Winterswijk op de bok staan. Dhr. Ten Damme kon wel een perfectionist genoemd worden die het uiterste vroeg van de muzikanten. Het ledenaantal verminderde en sommigen stapten over naar de in 1969 opgerichte drumband ‘Silvester’.

In de jaarvergadering van 1972 werd besloten afscheid te nemen van dirigent ten Damme. Opvolger werd dhr. van de Kant uit Almelo. Veel van het instrumentarium was inmiddels aan vervanging toe. Door een fantastische opbrengst van een collecte bij de Lieveldse bevolking in 1972, kon nieuw instrumentarium aangeschaft worden. Het concours in de jaren 70 bracht niet helemaal het gewenste resultaat maar er werd met plezier gemusiceerd. Het ledenaantal groeide mede door de gemeentelijke subsidieregeling voor de zogeheten ‘HaFa-opleidingen’ aan de muziekschool. Een toeloop van jeugdige leden zorgde eind jaren 70 voor de oprichting van een jeugdorkest. Via de actie ‘Noottrom’ werd in 1978 flink geld ingezameld zodat ieder lid een instrument kon bespelen. Gerard Berentsen leidde inmiddels het jeugdorkest en ging in de beginjaren 80 met dit orkest in Beuningen op jeugdconcours. Het juryrapport was lovend over de uitvoering. Vanaf 1987 nam de harmonie het A.M.V. onderwijs in eigen hand. De lessen Algemene Muzikale Vorming werden vanuit de muziekschool niet meer in Lievelde aangeboden en de harmonie wilde de jeugd de mogelijkheid blijven bieden om in Lievelde een basisopleiding in muziek te volgen. Daarnaast was (en is) het toetreden van (jeugdige) muzikanten een must om te blijven voortbestaan. Gerard Berentsen werd bereid gevonden de lessen te verzorgen.

In 1985 werden een aantal proefdirecties gehouden. Op 25 april en 9 mei dirigeerde dhr. Willem Loff naar tevredenheid van het orkest. Willem werd in juni 1985 aangesteld als dirigent. Onder zijn leiding is het orkest meerdere malen op concours gegaan en steeds met fantastische resultaten thuis gekomen. Het is bijna een unicum te noemen dat een orkest vanuit de laagste afdeling zonder haperingen klasse na klasse promoveert tot de hoogste landelijke afdeling.

In 1994 werd het 60-jarig bestaan gevierd. Naast medewerking bij kerkvieringen en een eucharistieviering met alle koren werd er een receptie, een jubileumconcert en een muziektreffen georganiseerd. Het muziektreffen werd in de aula van het Marianum te Lichtenvoorde gehouden. Verschillende muziek- en drumbandverenigingen uit de gemeente Lichtenvoorde werden hier op hun kunnen door een deskundige jury beoordeeld. In 1997 werd er een fancy fair georganiseerd om geld in te zamelen voor nieuwe uniformen.

Ook werd er op koninginnedag voor de eerste keer een zeskamp gehouden voor de Lieveldse bevolking. De zeskamp werd een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens het voorjaarsconcert in 1998 werd het nieuwe uniform voor de eerste keer aan het publiek getoond. Tijdens het wolcorso in 1998 werden de uniformen door de hevige regenbuien goed ingewijd. Menig witte blouse was blauw verkleurd. In dezelfde week werd dan ook besloten tot de aanschaf van kobaltblauwe regenjassen met opdruk. In 1998 werden er nieuwe klarinetten met een ander systeem aangeschaft. In de jaren hierna werden alle klarinetten langzaamaan vervangen door klarinetten met het nieuwe systeem. In 1999 kende het traditionele voorjaarsconcert, dat elk jaar de eerste zaterdag na Pasen gehouden wordt, voor het eerst een thema. Met behulp van notaris Stevelink uit Groenlo werden in 1999 de statuten aan de huidige tijd aangepast.

Het clubblad ‘Nootkreet’, gemaakt door en voor leden, werd in 2000 voor het eerst uitgebracht en verschijnt sindsdien 2 keer per jaar. In 2001 behaalde het orkest op het KNFm-muziekconcours een zeer goed resultaat; een eerste prijs met onderscheiding en promotie naar de hoogste landelijke afdeling; de Vaandelafdeling. De Stichting Kunst en Cultuur Gelderland (skgc) benaderde Sint Willibrord in 2004 om, als hoogst spelend orkest binnen de gemeente, mee te werken aan ‘monumenten in de muziek’. In september werd er een concert bij Erve Kots gegeven. De skcg verzorgde de promotie hiervan. In 2006 verdedigde het orkest zich in de hoogste afdeling met wederom een eerste prijs.

Dit albasten jubileum werd uitgebreid gevierd. Het jubileumjaar werd geopend op de dag dat de vereniging 75 jaar bestond (13 maart) met een reunie voor alle (oud)-leden. Op zaterdag 14 maart was de jubileumsreceptie bij HCR Reijrink, waar onder andere ook Bennie te Brake en Leo Klein Tank werden gehuldigd in verband met hun 60-jarig (spelend) lidmaatschap. Na de receptie werd het jubileumweekend voortgezet met een mis in de Christus Koning kerk en een feestavond bij Erve Kots. Gedurende het jubileumjaar werden enkele bijzondere concerten gegeven. Het voorjaarsconcert werd een gezamenlijk concert met de Real Time Show band. Daarnaast traden we op tijdens het Cadans festival te Markelo. Deze optredens werden gecombineerd met een weekendje weg en veel gefeest. Het najaarsconcert bestond uit stukken die we door de jaren heen op de verschillende concoursen gespeeld hebben. Tevens was het de premiere van het speciaal voor Harmonie St. Willibrord gecomponeerde werk Festa della Alabastro van Carl Wittrock. Ook werd nog eenmalig een zeskamp georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Dit was de leeftijdsklasse, die altijd buiten de boot viel bij de reguliere zeskamp op koninginnedag. Het jubileumjaar werd afgesloten met een mis en een brunch op Sint Willibrordszondag.

Van 2010 tot 2016 beleefde Harmonie St. Willibrord diverse hoogte- en dieptepunten. De harmonie bracht samen met Drumband de Schanskloppers een serenade aan een 100-jarige Lieveldenaar, mevrouw Lorist. Daarnaast vierde dirigent Willem Loff zijn 25-jarig jubileum bij Harmonie St. Willibrord, terwijl erelid Gerard Reijrink werd gehuldigd vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap. Het geplande voorjaarsconcert met het klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmacht moest echter worden afgelast vanwege het overlijden van erelid Bennie te Brake. Het najaarsconcert was een trioconcert met de Christelijke Fanfare de Bazuin uit Enschede en muziekvereniging St. Agatha uit Harreveld. In 2011 begon het jaar met een stil protest van alle muziekverenigingen uit Oost Gelre tegen aangekondigde bezuinigingen op het muziekonderwijs, wat deels teruggedraaid werd na dit protest. Het muzikale jaar stond voornamelijk in het teken van het concours in Enschede in november, waarbij weer een eerste prijs werd behaald. In 2012 vond het eerder afgelaste optreden van het Klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmacht plaats tijdens het voorjaarsconcert. In september kwam er een einde aan de traditie van het maandelijks oudpapier ophalen door nieuw gemeentebeleid. In 2014 vierde de harmonie haar eiken jubileum, onder andere met het speciale nummer ‘Festa d’alabastro’ van Carl Wittrock en een gezamenlijk concert met harmonie Zieuwent/Marienvelde.

In 2015 stond het jaar in het teken van het concertconcours in november en verschillende acties om geld in te zamelen voor nieuwe uniformen, wat onder andere resulteerde in een tweede prijs van 8.500 euro van het Rabo Coöperatiefonds. Het muzikale hoogtepunt van 2015 was de deelname aan het concertconcours in Enschede, waarbij een eerste prijs werd behaald.

En ook het jaar 2016 was opnieuw een bijzonder jaar. Dit jaar stond namelijk in het teken van dirigent Willem Loff. Na maar liefst 31 jaar kwam er een einde aan het spreekwoordelijke tijdperk van Loff als dirigent van onze vereniging. Willem heeft veel voor de vereniging betekend. Zo wist hij het orkest vanuit de laagste afdeling naar de hoogste afdeling van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) te dirigeren. Het is vrij uniek dat een orkest op elk concours een eerste prijs wist te behalen met een en dezelfde dirigent. Bovendien is het feit dat hij 31 jaar voor het orkest heeft gestaan natuurlijk al noemenswaardig. Ze zeggen wel eens ‘Time flies when you’re having fun’. Naast het behalen van successen, had het orkest samen met Willem dan ook vooral veel lol in het maken van muziek. Om hem te eren werd op 26 november een afscheidsconcert gehouden, waarbij we zijn favoriete nummers hebben gespeeld. Ook speelden we diverse typische ‘afscheidsliedjes’, afgewisseld met leuke anekdotes over Willem. Als verrassing speelden ook zijn kleinkinderen en een aantal oud-leden een deuntje mee. Tot slot ontving Willem een medaille van de CSIM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales), een medaille voor muzikanten en dirigenten die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Willem werd met lovende woorden toegesproken en ontving mooie cadeaus. De avond werd afgesloten met een zeer verdiende staande ovatie. Willem draagt met heel veel plezier letterlijk het (dirigeer)stokje over aan zijn zoon, Robin Loff, de huidige dirigent van het orkest.